Woordbeeldtrainer

Maakt jouw kind veel spelfouten? Schrijft jouw kind een woord zoals hij het hoort? Heeft hij woordpakketten mee naar huis gekregen om extra te oefenen omdat hij de woorden van de week niet kan onthouden? Oefent jouw kind met Bloon omdat de regels niet blijven hangen? Haalt jouw kind vaak een onvoldoende voor zijn controle dictee en toets? Kan jouw kind de regel wel opnoemen maar lukt het toepassen niet ?

Jouw kind raakt gefrustreerd als hij ondanks zijn inzet onvoldoendes blijft halen in de klas voor het vak spelling. Hij laat zijn schouders hangen en stopt met opletten tijdens de les. Hij geeft de moed op en spelling zal dus altijd  lastig blijven voor hem. Het opgeven heeft consequenties, nl. dat jouw kind de woorden verkeerd blijft schrijven. Op de basisschool lijkt dit geen ramp, maar hoe moet dit nu op het voortgezet onderwijs ? Daar gaan ze uit van een bepaald startniveau om aan jouw kind het vak Nederlands te kunnen geven.

Het is dus belangrijk om het proces van opgeven te onderbreken en zijn leergedrag aan te pakken.

Door jouw kind nu te laten helpen met spelling, levert het op lange en korte termijn betere schoolresultaten op. Een bijkomstigheid is dat hij meer zelfvertrouwen krijgt en weer oplet in de klas omdat hij het nut ervan inziet.

Kind in zijn Kracht beschikt over de licentie Woordbeeldtrainer. Woordbeeldtrainer is een speciaal programma om tot de juiste spelling van moeilijke woorden te kunnen komen. Het traject behelst het programma WBT ( op laptop te oefenen) en 1x per 2 weken een sessie met mij persoonlijk. Er wordt tussentijds ook gekeken of jouw kind voldoende vooruitgang boekt. Het hangt van deze vooruitgang af hoeveel sessies jouw kind nodig heeft.

Op school wordt spelling aangeleerd d.m.v. regels. Dat jouw kind hier minder goed in is, heeft te maken met deze talloze spellingsregels. Jouw kind is blijkbaar niet in staat om ze direct op te kunnen slaan in zijn geheugen en ze wanneer dit nodig is in te zetten. Meer van hetzelfde is voor jouw kind geen oplossing. Dit heeft hij al bewezen, want ondanks extra oefenen en huiswerk blijft spelling een zwak punt. 

Dan is het nu tijd om het over een andere boeg te gooien ! Dit gun jij je kind toch ook?