Remedial teaching

De remedial teacher onderzoekt welk leer- of gedragsprobleem jouw kind heeft en welke hulp nodig is. Er wordt op maat een lessenreeks gemaakt  om het probleem op te lossen. Remedial teaching is vaak individueel, maar kan ook in kleine groepjes.

Een gemiddelde leerling gedijt goed bij de klassikale lessen en het zelfstandig verwerken van de lesstof. Hij behaalt zijn leerdoelen volgens planning. Dit geldt niet voor ieder kind ! Er is meer oefentijd en / of afwijkende aanpak nodig om tot groei te komen. Deze extra hulp vindt vaak plaats tijdens schooltijd en in een vertrouwde omgeving ( de eigen school ).

Wat zijn veelvoorkomende problemen :

-rijgen en splitsen

-automatiseren van de tafels en het klokkijken

-optellen en aftrekken over het tiental heen

-delen en keren

-metriek stelsel ( oppervlakte , omtrek ) en ruimtelijk inzicht

-vanuit de context de rekensom herkennen

-kolomsgewijs versus cijferend rekenen

-spellend lezen versus radend lezen

-leesstrategie ontbreekt bij begrijpend lezen

-ontbrekende deelvaardigheden ( letterkennis, hakken , plakken etc.) bij technisch lezen

-spellingsregels ( jouw kind spelt op zijn gehoor i.p.v. toepassen regels)

-vervoegen van werkwoorden

-grammatica ( ontleden en woord benoemen)

Het doel van remedial teaching is de aansluiting met klasgenootjes behouden en hiaten wegwerken. Door er “snel ” bij te zijn, loopt jouw kind geen achterstand op.

Remedial teaching is een specialisme binnen het onderwijs! Als de school van jouw kind die niet standaard in huis heeft, ligt deze evengoed binnen handbereik. Vanaf schooljaar 2020-2021 ben ik vast beschikbaar voor remedial teaching op de maandagen tussen 09:00 – 14:00 uur. De individuele lessen kunnen ook na schooltijd plaatsvinden.

Voor scholen : 

Ik lever maatwerk en werk uitsluitend met arrangement ondersteuning op school ( 2 aaneengesloten RT uren + administratie per keer af te nemen).