Beelddenken

Een beelddenker leert anders dan taaldenkers, maar dit weet jij al. Jij hebt al gezocht op internet naar de signalen die jouw kind afgeeft. Toen hij nog jong was, kon je e.e.a. nog verklaren. Nu hij ouder wordt, begint hij steeds meer op te vallen. Hij lijkt nog steeds de draad kwijt te raken, hierin lijkt hij niet te groeien. Ook het dromerige en vrije denken raakt hij maar niet kwijt. Thuis heeft dit nog zijn charme, maar op school lijkt hij de aansluiting met zijn juf/meester en klasgenootjes kwijt te raken.

De gedachte dat hij wellicht een beelddenker is gebleven, bekruipt jou steeds vaker. Ieder kind wordt er immers mee geboren, maar rond zijn 10e leeftijd zou de taal het moeten over nemen. Zonder taaldenken is meekomen in de klas een dagelijkse uitdaging.

Ben je al zo ver om jouw vermoedens te laten onderzoeken? Heb jij hier behoefte aan?

Ik neem jouw kind graag een beelddenk-onderzoek met het wereldspel af. Hij krijgt van mij de opdracht met houten blokjes, figuren, hekken en dieren zijn dorp na te bouwen. De manier waarop hij dit doet, geeft een indicatie of hij een beelddenker is gebleven. Als jouw vermoedens juist zijn, neem ik ook allerlei deeltests af om te zien waar hij moeite mee heeft.

Want een beelddenker stuit op problemen binnen ons talige onderwijs. Hij heeft behoefte aan overzicht, het totaalplaatje terwijl zijn juf/meester de stof in losse delen aanbiedt. Hij wil het nut weten van een vaardigheid voordat hij deze eigen wil maken. Door jouw kind te onderzoeken op beelddenken, vallen veel puzzelstukjes op zijn plaats.

Tijdens het onderzoek komt er belangrijke informatie vrij, bijvoorbeeld rekenproblemen, spellingsachterstand, begrijpend lezen/begripsvorming dat onvoldoende ontwikkeld is. Maar ook hoe jouw kind leert : met zijn oren, ogen of met zijn handen. Al deze informatie helpt om handvatten op te stellen waar de juf/meester mee aan de slag kan.

Het totaal onderzoek duurt een dagdeel ( circa 4 uur) waar ik met jouw kind 1 op 1 werk. Ik verwerk en analyseer vervolgens alle testonderdelen. Ik maak een helder verslag op met uitgebreide tips en aanbevelingen zodat juf/meester handvatten krijgt om jouw kind in de klas beter tot zijn recht te kunnen laten komen. Want ook een beelddenker is in staat om te groeien binnen zijn eigen mogelijkheden!

Het is mijn persoonlijke aanbeveling om jouw kind ook op te geven voor de STERKER staan training, daar hij zichzelf beter leert kennen en succes ervaringen opdoet.

BEELDDENKEN IS EEN TALENT. Beelddenkers werken al associërend en zelf ontdekkend vanuit het geheel naar de delen. Door deze talenten is een beelddenker creatief en ondernemend, heeft hij overzicht door zijn “helikopterview”. Hij bedenkt originele en creatieve oplossingen bij lastige problemen. Jouw beelddenker kan dus goed “out of the box ‘denken. 

Als gecertificeerd Beeld en Brein beelddenk-specialist ben ik me bewust van de talenten die jouw beelddenker heeft. Ik leer hem graag zijn talenten in te zetten bij nieuwe leerstrategieën.