Extra hulp op school

Sommige kinderen komen in aanmerking voor een arrangement met als doel ze in de klas te kunnen blijven bedienen. Extra ondersteuning op taal-, reken-, lees- en / of spellinggebied. Extra hulp voor jouw kind met speciale behoeften tijdens schooltijd in zijn eigen veilige omgeving. Het arrangement wordt aangevraagd en na goedkeuring wordt er een geschikte persoon voor gezocht.

Ik heb met veel plezier al een aantal arrangementen ingevuld op de Alkmaarse scholen. Geef mijn naam en gegevens gerust door aan de IB-er of directeur van de school van jouw kind. Ervaring is dat zij zelf contact zoeken en wij gezamenlijk tot een plan van aanpak komen.

Weer samen naar school betekent dat de school een passende oplossing zoekt voor jouw kind. Ik help hier graag aan mee.

Kind in zijn Kracht is uniek omdat de coach niet alleen werkt aan taakbeleving, concentratie en jezelf organiseren maar ook nog een bevoegd leerkracht basisonderwijs is. Coach en leerkracht in een. Daar valt veel voordeel uit te behalen.