Interim intern begeleider

Kan jouw school tijdelijk wel een extra set handen en portie expertise gebruiken ? Dan ligt dit binnen handbereik.

Update : helaas het komend half jaar ( aug t/m december 2023) niet beschikbaar. 

Na het succesvol doorlopen van de post-HBO opleiding intern begeleider bij Inholland Alkmaar ben ik in staat mijn praktische vaardigheden te koppelen aan de benodigde theoretische kennis. Ik beschik over accurate kennis omtrent :

-zorgstructuur opzetten en verbeteren

-kerndoelen en referentie niveaus

-gedrags- en werkhoudingsproblematiek

-opsporen van leerachterstand

Heeft jouw school behoefte dat er iemand “meekijkt” in de klas om mee te kunnen onderzoeken waarom dat ene kind in die specifieke klas met de desbetreffende leerkracht moeite heeft om het lestempo en / of de lesstof bij te benen ?

Een neutraal iemand die observeert, de bevindingen plus adviezen op papier zet, zodat de groepsleerkracht zijn aandacht kan richten op het lesgeven. Een interim intern begeleider die helpt bij het maken van individuele groepsplannen, remedial teaching opstart en de groepsleerkracht ondersteunt bij het analyseren van toets gegevens.

Door de administratieve werkzaamheden en het analyseren over te nemen, verlicht ik de groepsleerkracht zodat zij haar energie kan steken in haar kerntaak.

Mijn kernkwaliteiten zijn : transparantie, effectiviteit, vanuit de kern naar details kunnen werken, doelgericht en communicatief vaardig.

Via FLEXLEERKRACHT.nl  ben ik op projectbasis ( 0,4 fte) in te huren .