Remedial teaching

De remedial teacher onderzoekt welk leer- of gedragsprobleem jouw kind heeft en welke hulp nodig is. Er wordt vanuit de basis gewerkt waardoor hiaten opgelost kunnen worden. Iets afleren is altijd lastiger dan op de juiste manier aanleren. Het is daarom van belang op tijd  hulp in te schakelen.

Werkwijze :  Er wordt kort onderzoek gedaan waar het probleem zich kan bevinden, dit kan op allerlei gebied : rekenen, spelling, begrijpend lezen en / of technisch lezen. Zodra we onderzocht hebben wat het huidige niveau is, bepalen we de achterstand op het klassenaanbod. Door middel van een lessenserie zullen wij het gat dichten en zorgen dat jouw kind aansluiting krijgt met zijn klasgenootjes.

De gemiddelde lesaanpak werkt helaas niet bij jouw kind. Hij heeft een andere aanpak nodig, vandaar dat remedial teaching een specialisme binnen ons onderwijs is.

Wat zijn veel voorkomende hiaten:

 • rijgen en splitsen
 • automatiseren van de tafels en het klokkijken
 • optellen en aftrekken ( incl. lenen bij de buren, rekenen met tekorten etc. )
 • delen en keren
 • breuken en procenten
 • metriek stelsel ( oppervlakte , omtrek ) en ruimtelijk inzicht
 • vanuit de context de rekensom herkennen
 • kolomsgewijs versus cijferend rekenen
 • spellend lezen versus radend lezen
 • leesstrategie ontbreekt bij begrijpend lezen
 • ontbrekende deelvaardigheden ( letterkennis, hakken , plakken etc.) bij technisch lezen
 • spellingsregels ( jouw kind spelt op zijn gehoor i.p.v. toepassen regels)
 • vervoegen van werkwoorden
 • grammatica ( ontleden en woord benoemen)

Het doel van remedial teaching is de aansluiting met klasgenootjes behouden en hiaten wegwerken. Door er “snel ” bij te zijn, loopt jouw kind geen achterstand op.

Remedial teaching wordt vaak op school buiten de klas gegeven met een klein groepje, als het er al is op de basisschool van jouw kind. Zelfs in dat kleinere groepje bestaat de kans dat jouw kind uitvalt. Want ook hier wordt er uit gegaan van een gemiddelde en is het geen maatwerk op jouw kind toegespitst.

De remedial teaching die in onze praktijk gegeven wordt, is dit wel. Er wordt een plan van aanpak met persoonlijke doelen die alleen voor jouw kind gelden gemaakt. De sessies worden in een 1 op 1 sessie gegeven. Jouw kind staat centraal en we sluiten naadloos aan bij wat hij op dit moment nodig heeft.

Soms geven scholen toestemming dat deze door jouw zelf ingeschakelde hulp tijdens schooltijd mag plaatsvinden. Soms helaas ook niet. In dat laatste geval zullen ook deze sessies na schooltijd plaatsvinden.

Mocht de school van jouw kind dit specialisme niet in huis hebben, kunnen zij ons hier ook voor inhuren. Laat ze maar contact met ons opnemen, wij komen graag langs op school.


Wellicht ten overvloede geef ik aan een geregistreerde Remedial Teacher te zijn. Vanzelfsprekend ben ik aangesloten bij onze branchevereniging.

LBRT lidnummer : 168796

September 2022 , voor de zomervakantie zijn wij geïnterviewd voor het brancheblad, super trots op het eindresultaat.