Remedial teaching

De remedial teacher onderzoekt welk leer- of gedragsprobleem jouw kind heeft en welke hulp nodig is. Er wordt op maat een lessenreeks gemaakt  om het probleem op te lossen. Als de school van jouw kind geen remedial teacher in huis heeft, neem ik deze taak graag over.

Werkwijze :  ik doe onderzoek naar het niveau spelling, rekenen en / of begrijpend lezen van jouw kind. Ik verwerk de data in een handelingsplan en maak een plan van aanpak op. Middels leerdoelen werken we naar vooruitgang toe.

Een gemiddelde leerling gedijt goed bij de klassikale lessen en het zelfstandig verwerken van de lesstof. Hij behaalt zijn leerdoelen volgens planning. Dit geldt helaas niet voor jouw kind ! Er is meer oefentijd en / of afwijkende aanpak nodig om tot groei te komen.

Wat zijn veel voorkomende leerdoelen :

-rijgen en splitsen

-automatiseren van de tafels en het klokkijken

-optellen en aftrekken ( incl. lenen bij de buren, rekenen met tekorten etc. )

-delen en keren

-breuken en procenten

-metriek stelsel ( oppervlakte , omtrek ) en ruimtelijk inzicht

-vanuit de context de rekensom herkennen

-kolomsgewijs versus cijferend rekenen

-spellend lezen versus radend lezen

-leesstrategie ontbreekt bij begrijpend lezen

-ontbrekende deelvaardigheden ( letterkennis, hakken , plakken etc.) bij technisch lezen

-spellingsregels ( jouw kind spelt op zijn gehoor i.p.v. toepassen regels)

-vervoegen van werkwoorden

-grammatica ( ontleden en woord benoemen)

Het doel van remedial teaching is de aansluiting met klasgenootjes behouden en hiaten wegwerken. Door er “snel ” bij te zijn, loopt jouw kind geen achterstand op.

Remedial teaching is een specialisme binnen het onderwijs! Als de school van jouw kind die niet standaard in huis heeft, kun je mij hiervoor laten inhuren. Geef gerust mijn gegevens door aan de intern begeleider / zorgcoördinator.


Wellicht ten overvloede geef ik aan een geregistreerde Remedial Teacher te zijn. Vanzelfsprekend ben ik aangesloten bij onze branchevereniging.

LBRT lidnummer : 168796

September 2022 , voor de zomervakantie ben ik geïnterviewd voor het brancheblad, super trots op het eindresultaat.