Onderzoek

METEN IS WETEN en als je antwoorden wenst waarom het op school niet vlekkeloos verloopt, een noodzakelijk goed.

De onderzoeken die ik uitvoer, hebben als doel te achterhalen wat het basisprobleem van jouw kind is. Het geeft ook antwoord op de vraag hoe zijn (leer)achterstand is opgebouwd. Ligt het aan zijn taal, lees- en / of rekenvaardigheden?

Het is mijn ervaring dat de uitkomst van een onderzoek de basis vormt voor hulp op maat. Door precies te achterhalen waar de hiaten zitten, kunnen oplossingen gevonden worden. Onderzoek heeft als doel een betere aansluiting in de klas voor elkaar te krijgen.

Onderzoek mogelijkheden : 

  • Ojemann rekentest
  • RD4 diagnostisch onderzoek
  • Vester test
  • Ojemann dictee / PI dictee
  • AVI en / of DMT afname
  • “vader komt thuis test ” begrijpend lezen
  • Beelddenk onderzoek ( korte versie met wereldspel en / of uitgebreide versie )
  • RAVEN test
  • Visuele screening

In het kort wat het doel is van het test onderdeel :

Ojemann rekentest : heeft als doel te achterhalen hoe het getalbegrip van jouw kind is ontwikkeld en heeft hij de rekenvaardigheden van groep 3/4/5 geautomatiseerd?

RD4 diagnostisch onderzoek : heeft als doel te achterhalen wat het rekenniveau van jouw kind is en / of hij alle leerlijnen beheerst. Door te onderzoeken achterhaal je de hiaten t.a.v. het groepsaanbod.

Vester test : heeft als doel te achterhalen welke leeringang jouw kind gebruikt: voelen, horen, luisteren en / of  zien.

Ojemann dictee / PI dictee : heeft als doel te achterhalen welke spellingscategorieën jouw kind beheerst en hoe zijn niveau zich verhoudt tot het groepsaanbod.

AVI afname / DMT : heeft als doel te achterhalen of jouw kind het gewenste AVI leesniveau van zijn groep beheerst op zinsniveau ( AVI) en / of woordniveau ( DMT)

“vader komt thuis test “, begrijpend lezen : heeft als doel te achterhalen of jouw kind verbanden kan leggen, creatief om kan gaan met taal en wat zijn begrijpend leesniveau is t.a.v. het groepsaanbod.

Beelddenk onderzoek : heeft als doel te achterhalen of jouw kind een beelddenker is. 1 op de 7 kinderen leert anders. Met de korte versie kunnen we een inschatting maken of er sprake kan zijn van beelddenken. Met de lange versie achterhalen we in welke mate jouw kind een beelddenker is en onderzoeken we ook zijn lees-, spelling- en rekenniveau. Ook wordt zijn leerstijl getest en bekijken we zijn capaciteiten.

Visuele screening : screent voor Fixatie Disparatie ( FD) en waar nodig wordt bij visuele disfunctie doorverwezen naar de optometrist Jean-Paul / JPC optiek in Bergen.

RAVEN test :

Of ben je benieuwd of het toetsbeeld overeenkomt met de capaciteiten van jouw kind ?

De RAVEN test kan hier uitstekend voor worden ingezet. De raven is een figurale test met meerkeuze antwoorden zonder gebruik van taal. Deze test kan vanaf 6 jaar worden afgenomen en levert een voorspelling op of het lesniveau van de huidige klas haalbare kaart is voor jouw kind.


Wellicht ten overvloede geef ik aan dat ik over de licentie beelddenk-specialist beschik en bevoegd ben om een diagnose te stellen.

Ik beschik ook over de licentie visueel screener en begeleidingstraject ( FD) en beeld en brein coach.

Bovenstaande opleidingen heb ik gevolgd bij opleidingsinstituut Beeld en Brein. Ook ben ik  aangesloten bij de FON ( Functionele Oogmetrie Nederland)

De behaalde opleidingen zijn CRKBO geaccrediteerd.